Our offices are located directly opposite the front of Charing Cross Station at: Golden Cross House, 8 Duncannon Street, London, WC2N 4JF View in Maps

Türkiye’de kullanılacak yasal dökümanlar için – Londra Noterlik Servisi

Türkiye’deki hukuki işlemleri için noterlik hizmeti ihtiyacı olan İngiliz ve Türk vatandaşlarına sürekli olarak destek sağlamaktayız.

Sunduğumuz Noterlik servislerine ek olarak, yetenekli ve tecrübeli Türk Tercüman Ali Selman Burak ile iş birliği yapmaktayız, kendisi de aynı zamanda Türk vatandaşıdır.

Türkçe dilindeki belgelerinizi düzenlemede yardımcı olmak için lütfen tecrübeli Türk Hukuk Danışmanı ALİ SELMAN ile iletişime geçin:

 

Notarial-Turkish-meeting

What’s App: +44 7565 459531

Email: info@rotals.co.uk

 

 

 

 

 

 

Türk Noterlik Servisleri

Türkiye’de kullanılacak birçok hukuki belge Birleşik Krallık Noterliği tarafından noter onayına ihtiyaç duyar. Türkiye Kıta Avrupası Hukuk Sistemine tabidir ve Türk Medeni Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takiben 1926 yılında kabul edilmiştir. Türk Medeni Kanunu, önceki şeriattan türetilen Osmanlı hukukunun yerini almıştır. Türk Medeni Kanunu’nun onaylanmasının ardından, Türk Anayasası en üst derecede hukuk kaynağı olmuştur.
Türk Anayasası’nın 142. Maddesi’nde, Türk mahkemelerinin teşkilat, görev ve yargı yetkisi, işlevleri ve Türk yargılama prosedürlerinin tamamının Türk Anayasası tarafından kanunla düzenlendiği ilkesi düzenlenmiştir.

Türkiye için belgelerinizi notere tasdik ettirmeniz için size destek verebiliriz. Örneğin, taşınmaz satın alma ve satma işlemleri için Vekaletnameler veya boşanma ile ilgili durumlar noterlik servislerimizin kullanıldığı en genel işlemler arasındadır. Aynı zamanda, Seyahat Muvafakatleri, Türk mahkeme evrakları, Türk mahkemelerindeki yargılamalar için Türkçe vekaletname talepleri de alıyoruz.

Türkiye’deki bir mülkün veya taşınmazın sahipliğinin değişmesi için zaman zaman Vekaletname gerekmektedir.

Çocuğun veya çocukların Türkiye’ye veya Türkiye’den seyahat etmeleri için zaman zaman Seyahat Muvafakati gerekmektedir.

 

travel consent

Çocuğun veya çocukların Türkiye’ye veya Türkiye’den seyahat etmeleri için zaman zaman Seyahat Muvafakati gerekmektedir.

 

Eğer Türkiye’de kullanılmak için noter onayı gereken belgeleriniz varsa, Noterlik Servislerimiz için lütfen bizimle iletişime geçin.

Türkçe Yasallaştırma Servisi Londra’da Noter tarafından mühürlenen Noter onaylı belgeler daha sonra ek olarak Apostil / Birleşik Krallık Yabancılar Ofisi Onayı ‘na ihtiyaç duyabilir.

Türkiye Lahey Anlaşmasına taraf bir ülkedir, dolayısıyla Apostil Şerhine sahip evraklar Türkiye’de Hukuki işlemler için kabul edilecektir.

Birleşik Krallık’ta düzenlenen ve Türkiye’de kullanılacak olan evraklar, noter onayı ve apostil gerektirebilir.

 • Taahhütnameler
 • Doğum Belgesi
 • Ölüm Belgesi
 • Evlilik Belgesi
 • Türk Vatandaşlığı Başvuruları
 • Tıbbi Raporlar
 • Türk Boşanma Başvuruları
 • İş kayıtları
 • Adli Sicil Kayıtları
 • Vergi İşleri ve Vergilendirme ile ilgili evraklar
 • Mahkeme Kararları veya diğer mahkeme belgeleri
 • Profesyonal veya Akademik belgeler

Türkçe Tercüme Servisi

Sizlere Türkçe Tercüme ortağımız Ali Selman Burak – tel: +44 7565 459531 – aracılığı ile Türkçe tercüme talepleriniz için hızlı vakit aralıklarında, acil aynı gün tercümeler de dahil olmak üzere yardımcı olabiliriz, her iki tercüme için de size yardımcı olabiliriz:

 • Tükrçe’den İngilizce’ye
 • İngilizce’den Türkçe’ye

Türkçe Tercümanımız ile birlikte noter onaylı Tercümanlık Belgeleri düzenliyoruz. Tercümanlık Belgeleri tercümenin geçerliliği sağlar, Noter onayıyla birlikte Avrupa Birliği kurumları ve diğer kurumlar ve profesyonel kuruluşlar yanında Birleşik Krallık İç İşleri Bakanlığı taraafından da tanınması sağlanır.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara yanında Kapadokya, Efes, Bodrum, Side, Marmaris ve Konya da dahil olmak üzere Türkiye’nin her yerindeki işlemler için noterlik servisleri ihtiyacı duyan müvekkillere yardımcı olduk. Noterlik hizmetleri ile bağlantılı olarak her türlü Türkçe çeviri ve tercüman talepleriniz için yardıma hazırız.

 

x
Call Now Button